Latest Blogposts

DVB Foundation

Slogan
Het doel van DVB Foundation is ondersteunen van het paardrijden voor gehandicapten.
Met fondsen, sponsoring en donaties is de Foundation in staat om de van paarden genietende gehandicapten te steunen. Zij hebben het paard hard nodig voor hun fysieke en mentale welzijn en vertrouwen. Op een paard is iedereen even bevrijd van rolstoel of krukken. Een paard oordeelt niet en heeft gezonde benen voor iedereen. Het paard zorgt voor prachtige gedeelde ervaringen. DVB Foundation maakt dit graag mogelijk.Grondleggers van DVB Foundation zijn de internationaal bekende Olympische ruiters en trainers Coby en Marlies van Baalen. De Stichting rondom hen ontstond onder de naam Stichting Vrienden Dressuurstal Van Baalen in 2002 en richtte zich toen op brede ondersteuning en advisering van DVB in Brakel, inclusief steun voor ruiters met een beperking.

Sinds 2007 is DVB Foundation uitsluitend gericht op het ondersteunen van het paardrijden voor gehandicapten.
Bestuur en alle helpers deden en doen hun werk geheel onbezoldigd.
Het Beleid van het Bestuur is vastgelegd in een Meerjarenbeleidsplan 2013-2016.
Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer NL22 RABO 0131765817 t.n.v. DVB Foundation te Brakel

0 reacties op “DVB Foundation

Plaats een reactie