Latest Blogposts

Lusitano Vrienden Nederland

logo4-LVN-1

Lusitano Vrienden Nederland

Enkele Nederlanders hebben een paard van het Portugese ras, de Lusitano. Nederland telt zo’n tweehonderd Lusitanobezitters en ongeveer vierhonderd Lusitanopaarden. Dat is een miniem deel van het half miljoen paarden dat in Nederland rondloopt. De meeste Lusitano-eigenaren zijn lid van de vereniging Lusitano Vrienden Nederland. Bij het houden van het bijzondere Lusitanopaard hoort immers, dat je je in het gezelschap weet van gelijkgestemde Lusitanoliefhebbers. We streven samen naar bekendheid van en waardering voor dit uitzonderlijke raspaard. Samen zetten we ons in voor een aansprekende Lusitanofokkerij en -houderij in Nederland en voor uitstekende contacten met de Portugese stamboekorganisatie.

Jaap-en-Django

Stamboek

De vereniging Lusitano Vrienden Nederland is in 1997 opgericht door een kleine, ambitieuze groep Lusitanofokkers en -bezitters, met het streven om door de Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano APSL erkend te worden als de officiële vertegenwoordiging van het Portugese Lusitanostamboek in Nederland. In 2007 is dat gelukt. Volgens het protocol getekend door APSL en LVN op 12 november 2007 is de vereniging Lusitano Vrienden Nederland de vertegenwoordiger van de APSL en de beherende instantie voor stamboekzaken van alle in Nederland gehouden Lusitano’s. De LVN is daarom twee maal per jaar in Portugal present op de bijeenkomsten met andere internationale Lusitanoverenigingen. De LVN-stamboeksecretaris heeft de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij werkbezoeken, om uitmuntende en directe contacten met het Portugese APSL-stamboek te onderhouden.

Ledendag Lusitano Vrienden Nederland, juni 2015. Diana de Boer.
Lusitano's Diestro en Trovador, Paarden van de Zon , KNHS Ermelo 2017. William Richards.

Fokkerij

Het oorspronkelijke doel van de vereniging is de bevordering van de fokkerij van Lusitano’s in Nederland. Daartoe onderneemt de vereniging alle activiteiten die bijdragen aan dat doel. Het belangrijkste fokkersevenement is de jaarlijkse Internationale Lusitanokeuring. Daar bepalen de uit Portugal overgevlogen keurmeesters welke Lusitano’s uit het geboorteregegister in aanmerking komen voor opname in het volwassenenregister. Tevens kunnen de keurmeesters in diverse rubrieken, geordend naar leeftijd van de paarden, zilveren en gouden medailles aan de in Nederland gehouden paarden uitreiken, afhankelijk van de rastypische eigenschappen. Uit de medaillewinnaars kiezen de keurmeesters aan het eind van de dag de Kampioen der Kampioenen. De keuring is open voor publiek en staat open voor deelname door buitenlandse Lusitanobezitters en -fokkers.

Leden

De vereniging stelt zich bovendien ten doel ‘het gebruik van het Lusitanopaard te stimuleren zulks in de breedste zin des woords’. De Lusitanovrienden zetten zich daarom in om de bekendheid van de Lusitano in Nederland te vergroten en informatie over de Lusitano met elkaar en met andere paardenvrienden te delen. De Lusitano Vrienden Nederland houden telkens rond begin juni een gezellige en ontspannen ledendag. Een redactiecommissie publiceert vier keer per jaar het printed Lusitanomagazine Revista. Een activiteitencommissie organiseert door het jaar heen aansprekende evenementen of workshops. Dat gaat van working equitation tot de vertegenwoordiging van de vereniging op Paarden van de Zon, de jaarlijkse Dag van het Iberische Paard. Leden hebben gereduceerde tarieven voor stamboekzaken. Zoals bij elke vereniging, is er een algemene jaarvergadering. Per januari 2017 telt de vereniging Lusitano Vrienden Nederland 142 leden.