Latest Blogposts

Parapaard

Marielle Wiegmans heeft vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid, passie voor mensen en paarden, de ambitie om daadwerkelijk het verschil te maken door zich in te zetten voor organisaties (zonder winst-oogmerk) en verenigingen die aangepaste paardensportactiviteiten (willen gaan) aanbieden. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Sportfonds op Naam ParaPaard wat onderdeel uitmaakt van Fonds Gehandicaptensport.

parapaard

Waar Fonds Gehandicaptensport zich inzet om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod te vergroten en te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport zet ParaPaard zich specifiek in voor de aangepaste paardensport.

ParaPaard biedt steun (materieel en immaterieel) aan organisaties en verenigingen die zich (willen gaan) bezighouden met aangepaste paardensportactiviteiten. Op deze wijze wil ParaPaard invulling geven aan de ambitie om aangepast paardrijden en therapeutisch rijden toegankelijk(er) te maken en te houden. Voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, en/of zintuiglijke handicap. Jong en oud. Omdat niemand buitenspel mag staan.

Wanneer u een paardensportreis of paardrijvakantie bij Paardenpas boekt, kunt u aangeven of u tevens een kleine donatie wilt doen ten behoeve van Paardenpas. U hoeft daartoe alleen aan te vinken op het reserveringsformulier en Paardenpas bevestigt het u en verzorgt de overmaking.